สถิติฮานอยออกวันอาทิตย์ ส่องเลขเด็ด วิเคราะห์ผลหวย แม่นยำ 100%


feature-image_singlepost-สถิติฮานอยออกวันอาทิตย์ ส่องเลขเด็ด วิเคราะห์ผลหวย แม่นยำ 100%

หากคุณอยากดู สถิติฮานอยออกวันอาทิตย์ พร้อมเลขเด็ดแทงหวยฮานอยงวดนี้ เราแนะนำที่ Haihuayonline เท่านั้น โดยเราได้ทำการรวบรวมผลการออกรางวัลย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด พร้อมกับสถิติเลขซ้ำ และเลขเบิ้ล เลขที่มีการออกรางวัลมากที่สุดของหวยฮานอยแต่ละชนิด มาให้คุณได้ใช้เป็นแนวทางในการแทงหวยฮานอยปกติ, ฮานอยพิเศษ, ฮานอย VIP จากงวดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ แถมยังมีการวิเคราะห์เลขเด็ด ที่ให้คุณได้นำไปใช้แทงหวยฮานอยได้แบบฟรี ๆ ซึ่งเลขเด็ดงวดนี้ จะมีเลขไหนมาแรงบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า!

ตาราง สถิติฮานอยออกวันอาทิตย์

งวดวันที่ ฮานอยพิเศษ ฮานอยปกติ ฮานอย VIP
07/04/67 887/87/84 374/74/00 228/28/66
31/03/67 591/91/70 909/09/17 553/53/65
24/03/67 305/05/96 274/74/93 745/45/20
17/03/67 402/02/91 399/99/64 213/13/91
10/03/67 176/76/65 352/52/88 496/96/52
03/03/67 362/62/68 632/32/74 706/06/77
25/02/67 095/95/90 545/45/10 047/47/71
18/02/67 041/41/50 903/03/07 448/48/45
04/02/67 069/69/07 300/00/68 474/74/57
28/01/67 602/02/55 274/74/11 035/35/76

ในตารางสถิติหวยฮานอยออกวันอาทิตย์ เป็นตารางที่รวบรวมสถิติการออกรางวัลของหวย 3 ชนิด คือ ฮานอยปกติ, หวยฮานอยพิเศษ และหวยฮานอย VIP โดยจะแสดงสถิติเลข 3 ตัวบน, 2 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง ใน 10 งวดที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากที่คุณจะตรวจหวยฮานอยย้อนหลังได้แล้ว คุณยังสามารถนำตัวเลขต่าง ๆ ในสถิติ ไปวิเคราะห์แนวโน้มเลขที่มีโอกาสออกรางวัล เพื่อหาเลขเด็ดงวดนี้ได้อีกด้วย โดยวิธีการวิเคราะห์เลขเด็ดนั้น คุณสามารถดูได้ดังนี้

หวยฮานอย

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยฮานอยปกติ

หวยฮานอย วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
07/04/67 374 74 00
31/03/67 909 09 17
24/03/67 274 74 93
17/03/67 399 99 64
10/03/67 352 52 88
03/03/67 632 32 74
25/02/67 545 45 10
18/02/67 903 03 07
04/02/67 300 00 68
28/01/67 274 74 11
เลข 3 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวล่าง (ครั้ง)
0 4 4 4
1 0 0 4
2 4 2 0
3 6 2 1
4 4 4 2
5 3 2 0
6 1 0 2
7 3 3 3
8 0 0 3
9 5 3 1
เลข 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง รวม 2 ตัวบน - ล่าง
เบิ้ล
-
-
00 ( 2 )
ซ้ำ
74 ( 3 )
-
00 ( 2 )
74 ( 4 )
ซ้ำ (กลับ)
47-74 ( 3 )
-
00-00 ( 2 )
47-74 ( 4 )

จากสถิติหวยฮานอยปกติ ประจำวันอาทิตย์ 10 งวดล่าสุด มีรายละเอียดการออกรางวัลดังนี้

 • 4 มีการออกรางวัลทั้งหมด 8 ครั้ง
 • 6 มีการออกรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง
 • 8 มีการออกรางวัลทั้งหมด 5 ครั้ง
 • 0 มีการออกรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง
 • 2, 3, 5, 7, 9 มีการออกรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง
 • 1 มีการออกรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยฮานอยพิเศษ

ฮานอย พิเศษ วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
07/04/67 887 87 84
31/03/67 591 91 70
24/03/67 305 05 96
17/03/67 402 02 91
10/03/67 176 76 65
03/03/67 362 62 68
25/02/67 095 95 90
18/02/67 041 41 50
04/02/67 069 69 07
28/01/67 602 02 55
เลข 3 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวล่าง (ครั้ง)
0 6 3 4
1 3 2 1
2 3 3 0
3 2 0 0
4 2 1 1
5 3 2 4
6 4 3 3
7 2 2 2
8 2 1 2
9 3 3 3
เลข 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง รวม 2 ตัวบน - ล่าง
เบิ้ล
-
-
-
ซ้ำ
02 ( 2 )
-
02 ( 2 )
91 ( 2 )
ซ้ำ (กลับ)
02-20 ( 2 )
07-70 ( 2 )
02-20 ( 2 )
05-50 ( 2 )
07-70 ( 2 )
19-91 ( 2 )
69-96 ( 2 )

จากสถิติหวยฮานอยพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ 10 งวดล่าสุด มีรายละเอียดการออกรางวัลดังนี้

 • 8 มีการออกรางวัลทั้งหมด 7 ครั้ง
 • 3, 9 มีการออกรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง
 • 2, 5 มีการออกรางวัลทั้งหมด 5 ครั้ง
 • 0 มีการออกรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง
 • 6 มีการออกรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง
 • 4, 7 มีการออกรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง
 • 1 มีการออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยฮานอย VIP

ฮานอย VIP วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
07/04/67 228 28 66
31/03/67 553 53 65
24/03/67 745 45 20
17/03/67 213 13 91
10/03/67 496 96 52
03/03/67 706 06 77
25/02/67 047 47 71
18/02/67 448 48 45
04/02/67 474 74 57
28/01/67 035 35 76
เลข 3 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวล่าง (ครั้ง)
0 3 1 1
1 1 1 2
2 3 1 2
3 3 3 0
4 7 4 1
5 4 3 4
6 2 2 4
7 4 2 5
8 2 2 0
9 1 1 1
เลข 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง รวม 2 ตัวบน - ล่าง
เบิ้ล
-
-
-
ซ้ำ
-
-
45 ( 2 )
ซ้ำ (กลับ)
35-53 ( 2 )
47-74 ( 2 )
-
35-53 ( 2 )
45-54 ( 2 )
47-74 ( 2 )

จากสถิติหวยฮานอย VIP ประจำวันอาทิตย์ 10 งวดล่าสุด มีรายละเอียดการออกรางวัลดังนี้

 • 4 มีการออกรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง
 • 6, 7, 8 มีการออกรางวัลทั้งหมด 5 ครั้ง
 • 0, 2, 3, 5 มีการออกรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง
 • 1 มีการออกรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง
 • 9 มีการออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง

เลขเด็ดหวยฮานอยงวดนี้

จากการวิเคราะห์เลขเด็ดหวยฮานอยวันอาทิตย์ ทั้ง 3 ชนิด เลขเด็ดที่ได้คือ 4, 8 ซึ่งมาจาก…

 • เลข 4 เป็นเลขที่มีการออกรางวัลบ่อยที่สุดของหวยฮานอยปกติ โดยออกรางวัลทั้งหมด 8 ครั้ง
 • เลข 8 เป็นเลขที่มีการออกรางวัลบ่อยที่สุดของหวยฮานอยพิเศษ โดยออกรางวัลทั้งหมด 7 ครั้ง
 • เลข 4 เป็นเลขที่มีการออกรางวัลบ่อยที่สุดของหวยฮานอย VIP โดยออกรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง
เวียดนาม

ขอบคุณภาพจาก: sanook.com

สรุป สถิติฮานอยออกวันอาทิตย์

สำหรับเลขเด็ดที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการออกรางวัล สถิติฮานอยออกวันอาทิตย์ ได้แก่ 4, 8 โดยตัวเลข 2 ตัวนี้ เป็นเลขเด็ดที่ได้จากสถิติหวยฮานอยปกติ, ฮานอยพิเศษ และฮานอย VIP ซึ่งเป็นเลขที่มีการออกรางวัลมากที่สุดใน 10 งวดย้อนหลัง และหากนำมาจับคู่เพื่อแทงเลข 2 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง จะได้เลข 44, 48, 84, 88

โดยเลขเด็ดที่กล่าวมานี้ เป็นเลขที่มีโอกาสออกรางวัลในงวดต่อไปได้มากกว่าเลขอื่น ๆ และถ้าคุณไม่รู้จะแทงหวยฮานอยที่เว็บไหนดี เราแนะนำที่ Heng99365kubเว็บเศรษฐี, LottoUPRuay, LottoVIP รับรองไม่มีผิดหวัง เว็บหวยออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไทย จ่ายเยอะ จ่ายจริง หวย 2 ตัวจ่ายบาทละ 92 แทงขั้นต่ำเพียง 1 บาทเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง