bg-title-text-haihuay-home

วัดท่าหลวง


image-สักการะ หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เมืองพิจิตร

สักการะ หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เมืองพิจิตร

หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร